Místní knihovna v Křesíně

Kontakt

Místní knihovna v Křesíně

Křesín 77, 410 02 Křesín

Knihovnice: Eva Vokůrková

Zřizovatel: Obec Křesín,

Křesín 77, 410 02 Lovosice 2

IČO: 00263842